Kriteret e bashkëpunimit me Pluto.al

Të jesh biznes i regjistruar me NIPT në territorin ku operon dhe biznesi juaj të jetë aktiv,

Të zotërosh një stok të mjaftueshëm për të përballuar shitjen e produkteve online. 

Të kesh llogari bankare biznesi dhe të ofrosh fatura të rregullta tatimore për shitjen e mallrave 

Menuja kryesore