Mënyrat e pagesës tek pluto.al

Tek Pluto.al pranojmë këto lloje pagesash.

  • easy pay-online payment Albania          Easypay- është një ofrues shqiptar i pagesave online

Easypay- është një ofrues shqiptar i pagesave online

Tek mënyrat e pagesës në faqen Pluto.al zgjidhni butonin Easypay. Nëse keni llogari hyni me të dhënat tuaja dhe kryeni pagesën. Shihni nëse keni balancë në llogarinë Easypay, ose mbusheni atë nëpërmjet kartës ose bankës tuaj. Vazhdoni me blerjen duke ndjekur hapat në ekranin e kompjuterit ose në celularin tuaj nëpërmjet aplikacionit Easypay. Në përfundim të pagesës do ju vijë konfirmimi nga Pluto.al me të dhënat e porosisë tuaj dhe vlerën e detaje të tjera për transportin.

Nëse nuk keni mundësi të paguani online, ju mund të përdorni pagesën me kod. Kur zgjidhni këtë mënyrë pagese në telefonin tuaj gjenerohet një kod që lidhet me porosinë tuaj dhe shumën përkatëse. Këtë kod e paraqitni në një nga pikat e afërta Easypay në të gjithë Shqipërinë dhe paguani në kesh aty duke marrë një mandat/vërtetim. Sapo të na konfirmohet nga agjenti Easypay që pagesa është kryer, ju dërgojmë e-mail konfirmimi dhe bëjmë gati paketimin e produktit për ta sjellë në adresën që keni dhënë kur keni kryer porosinë në faqen e internetit https://pluto.al/

  • Pagese me para ne dore              Para në dorë -pranojmë dhe pagesa me para në dorë me mbërritjen e porosisë

Në momentin që do t’ju dorëzohet porosia nga pluto.al, mund të paguani me para në dorë çmimin e caktuar në lekë.

  •  Me transfertë bankare

Kjo mënyrë vlen për të gjithë, kudo që ndodheni. Gjatë proçesit të blerjes, nëse zgjidhni këtë mënyrë, do ju shfaqen dy llogari bankare njëra në Euro dhe dhe tjetra në Lekë. Të dyja llogaritë janë BKT dhe janë të regjistruara në emër të Manderina shpk. Kështu ç’do pagesë e depozituar në këtë llogari, është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merni mbrapsh nëse ne nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.

Manderina sh.p.k

NIPT: L41810019J

Banka: Banka Kombetare Tregtare

Numri i llogarise (LEK) 402008610
IBAN: AL9420511021008610CLPRCLALLA
BIC/Swift code: NCBAALTX

Numri i llogarise Euro
IBAN: AL5020511021008610CLPRCFEURE
BIC/Swift code: NCBAALTX

Menuja kryesore